Jak przygotować roztwór płyn do dezynfekcji

Przygotowanie roztworu do dezynfekcji to kluczowe działanie w procesie dekontaminacji. Dobrze wykonane chroni nas przez zakażaniami oraz zmniejszają ilość patogentów na samym wyrobie. Aby prawidłowo wykonać roztwór postępuj wg poniższych wskazówek.
 
Przygotowanie roztworu do dezynfekcji narzędzi:
1. Osoba przygotowująca roztwór powinna:
✓ posiadać środki ochrony osobistej, jak: maska, okulary, fartuch i rękawice,
✓ postępować według wskazówek producenta,
✓ przyjąć kryteria biobójcze roztworu do dezynfekcji (stężenie, czas, temperatura),
2. Przygotować czystą wanienkę do dezynfekcji (wyciągnąć sitko).
3. Odmierzyć i wlać odpowiednią ilość wody do wanienki.
4. Odmierzyć wyznaczoną ilość preparatu.
5. Wlać odmierzoną ilość preparatu do wanienki.
6. Wymieszać.
7. Jeśli producent wymaga – odgazować (odgazowanie polega na ulotnieniu się substancji żrących, trwa to około 1–2 min).
8. Włożyć sito, zamknąć wanienkę.
9. Na wanience wpisać: dane osoby przygotowującej roztwór, datę przygotowania roztworu, datę ważności, nazwę preparatu, stężenie, czas dezynfekcji.
10. Uznać roztwór za gotowy do użytkowania.
 
Dodatkowo:
Jeżeli producent płynu mówi, że roztwór jest aktywny np. 7 czy 14 dni to należy przyjąć, że podczas jego wcześniejszego użytkowania roztwór może stracić aktywność. W takim przypadku pod koniec dnia pracy należy wylać roztwór i umyć wanienkę.
Symptomy zużytego płynu? Może być to zmiana koloru roztworu, mętny kolor, roztwór zanieczyszczony.
 
Chętnie odpowiem na Twoje pytania, napisz do mnie: biuro@akademiahigieny.pl
 
Bo piękno to zdrowie!
Ekspert higieny pracy Dorota Kalinowska