Czy kontrola sanepidu może odbywać się zdalnie

Na mocy nowelizacji ustawy – Prawo przedsiębiorców organy kontroli uzyskały prawo do prowadzenia kontroli w sposób zdalny, w sytuacjach gdy może to usprawnić prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Kontrola może się odbyć także w siedzibie jednostki organizacyjnej np. Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Kontrole zdalne PIS (Państwowej Inspekcji Sanitarnej) prowadzone mogą być za pośrednictwem operatora pocztowego lub
środków komunikacji elektronicznej. Będą się mogły odbywać także z wykorzystaniem:
• platformy usług administracji publicznej ePUAP,
• służbowej poczty elektronicznej,
• poprzez rozmowy telefoniczne ze służbowego telefonu,
• poprzez wideorozmowy telefoniczne ze służbowego smartfona,
• poprzez komunikator internetowy (np. Skype) w trakcie wideokonferencji (inspektor sanitarny przesyła link do spotkania służbową pocztą elektroniczną) oraz z wykorzystaniem innych narzędzi lub systemów teleinformatycznych.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogą prowadzić kontrole w sposób zdalny jedynie za zgodą przedsiębiorcy. Uważam że to bardzo wygodna i mniej stresująca wersja kontroli od tradycyjnej, szczególnie jeśli od rana do nocy przyjmuje się klientów i nie ma kiedy wygospodarować czasu na kilka godzin kontroli.
Jeśli jednak boisz się niesprawiedliwych decyzji warto zaprosić Inspektora do zakładu beauty i udowodnić, że jest się salonem wzorcowym:)
Chętnie odpowiem na Twoje pytania, napisz do mnie: biuro@akademiahigieny.pl
Bo piękno to zdrowie!
Ekspert higieny pracy Dorota Kalinowska
Przeczytaj także: