KAPITUŁA

Dorota Kalinowska

Specjalista w zakresie higieny pracy sektora beauty. Posiada doświadczenie zabiegowe i administracyjne. Od roku 2016 nauczyciel nauki zawodu – kosmetyki i fizykoterapii a także higieny i bhp. Auditor oraz pełnomocnik systemu zarządzania jakością ISO 9001, systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001, inspektor BHP, fizjoterapeuta, menedżer zasobów ludzkich, operator sterylizacji medycznej; szkoleniowiec z zakresu dekontaminacji wyrobów. Uczestnik etapu opiniowania projektu rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych z dnia czerwca 2019r. Redaktor artykułów do gazet branżowych i bloga; członek Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej; Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Anna Jasiak -Kujawska

Anna Jasiak- Kujawska wieloletni auditor wiodący systemów zarządzania jakością ISO 9001, zarządzania środowiskowego ISO 14001, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001. Kierownik specjalizacji pielęgniarskich, wykładowca przedmiotów medycznych w tym chirurgii ogólnej, epidemiologii, polityki społecznej, zdrowia publicznego oraz różnych zagadnień higieny. Posiada doświadczenie na stanowisku pracy pielęgniarki, w tym pielęgniarki koordynującej oddział chirurgii ogólnej i pielęgniarki epidemiologicznej, a także na stanowisku kierownika ds. medycznych. Posiada wykształcenie wyższe medyczne i ekonomiczne w dziedzinie zarządzania i marketingu oraz pedagogiki. Specjalizacja z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego i epidemiologicznego.

Lat doświadczenia
0 +
Zorganizowanych audytów
0 +