REGULAMIN

REGULAMIN PERŁA HIGIENY:

Plebiscyt wzorcowej higieny w podmiotach beauty

 1. Organizatorem plebiscytu oraz gali jest AKADEMIA HIGIENY Dorota Kalinowska Sp.z o.o.
 2. Plebiscyt skierowany jest do Specjalistów i przedsiębiorstw sektora usług  kosmetycznych,  fryzjerskich, tatuaży, piercingu, odnowy biologicznej I masażu.
 3. Misją Konkursu jest promocja specjalistów i przedsiębiorstw pracujących wzorcowo w zagadnieniach higieny pracy (bezpieczeństwo, higiena, dekontaminacja), którzy są wzorem do naśladowania.
 4. Nagroda jest uhonorowaniem i podsumowaniem ich osiągnięć w danym roku kalendarzowym a także motywacją do wzorcowej pracy w kolejnych latach.
 5. Wyróżnienie wydawane jest tylko osobom lub przedsiębiorstwom spełniającym kryteria.
 6. Komisja konkursu składa się z 2 niezależnych członków.
 7. Organem Plebiscytu jest komisja.
 8. Specjaliści/Przedsiębiorcy, wyróżnieni przez Organy Plebiscytu mają prawo do posługiwania się nazwą PERŁA HIGIENY oraz wizerunkiem statuetki i certyfikatu Plebiscytu w informacjach prasowych, marketingowych i innych służących promocji firmy/produktu, w nieokreślonym czasie i miejscu, pod warunkiem wskazania nazwy Plebiscytu i roku, w którym nagroda została im przyznana.
 1. Specjaliści/Przedsiębiorcy nagrodzeni w Plebiscycie otrzymają elegancki certyfikat, podziękowane i prestiżową statuetkę PERŁA HIGIENY, która od momentu wręczenia wyróżnionej osobie, przechodzi na jej własność a właściciel/przedsiębiorca jest odpowiedzialna za jej utrzymanie.

10. Organizator, na okres trwania Plebiscytu, wypełnia zadania wynikające z przyjętych zasad zgłaszania się kandydatów, planuje, informuje oraz odpowiada za organizację uroczystości wręczenia wyróżnień.

 1. Kandydaci w Plebiscycie PERŁA HIGIENY zostają wybrani poprzez zgłoszenia zewnętrzne.
 2. Wyboru Laureata w Plebiscycie PERŁA HIGIENY dokonują jedynie członkowie komisji w formie zatwierdzenia spełnienia założonych kryteriów.
 3. Ankieta jest tajna i dostępna wyłącznie dla Organizatora.
 4. Zgłoszenia przyjmowane są w systemie ciągłym.
 5. Wyróżnione zostają wszyscy Specjaliści/przedsiębiorcy, spełniający kryteria z FORMULARZA.
 6. Organizator weryfikuje wypełnione formularze pod względem kompletności umożliwiającej dokonanie oceny.
 1. Jeżeli kandydat spełni wszelkie wymagania z formularza może się starać o wydanie licencji/pozwolenia na użytkowanie certyfikatu, nagród i promowania ich za swoim pośrednictwem.
 2. Formularz z wymaganiami higienicznymi wysyłany na życzenie Kandydata na wskazany mail.
 3. Przystąpienie do konkursu i nadesłanie zgłoszenia jest bezpłatne.
 4. Przystąpienie do Plebiscytu jako Laureat jest jednorazową opłatą, gdzie Kandydat wpłaca na wskazane konto po spełnieniu wszystkich wymagań z formularza.
 5. Cena zawiera wszelkie koszty pracy komisji, opłaty wydania dokumentacji i nagród, wszelkie koszty związane z obsługą Plebiscytu.
 6. W przypadku spełnienia wszystkich wymagań z formularza ale odmowy przystąpienia do udziału w wydaniu licencji Kandydat nie może komunikować zdobycia tytułu, zarówno w komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej.
 7. Regulamin Plebiscytu jest dostępny na stronie Plebiscytu akademiahigieny.pl
 8. Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą wykorzystywane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych zgodnie ze zgodami udzielonymi już przez Kandydatów.
 9. Udział w Plebiscycie i udział w gali oznacza zgodę na publikowanie wizerunku i korzystanie z danych osobowych przez Akademię Higieny Dorota Kalinowska sp. z o.o. na wszystkich polach eksploatacji.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Plebiscytu, w tym postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na prawa nabyte ich uczestników. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej akademiahigieny.pl Zmieniony Regulamin staje się obowiązujący w dniu jego publikacji na stronie Plebiscytu.

27. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Plebiscytu.

MASZ JAKIEŚ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!